Creativitate

Design şi grafică 3D

Desen şi pictură

Fotografie

Roboţi mobili

Fotografie


La această probă, participanţilor li se vor prezenta laboratoarele din cadrul Facultăţii de Mecanică, unde vor realiza fotografii cu conţinut mecanic sau care are legătură cu domeniul ingineresc. Fotografiile vor fi realizate cu materialele proprii.